picture

Corpus Mevzuat ve İçtihat Programı

Corpus Nedir?

Corpus, T.C. Mevzuatının ve Yargı İçtihatlarının, elektronik ortamda seri ve verimli şekilde kullanımını sağlayan bir hukuk yazılımıdır. Gerek veri tabanının genişliği, zenginliği gerekse veri tabanına çok amaçlı ve sorunsuz erişim ve kullanım sağlaması ile Corpus, Türk Mevzuatını ve Yargı İçtihatlarını yazılım dünyasına kazandırmada yeni bir yaklaşımın öncüsüdür.

Mevzuatımız ile Yargı İçtihatlarındaki ilave ve değişiklikler göz önünde bulundurularak Corpus günlük olarak güncelleştirilmektedir. Bu güncelleştirmelerde, mevzuat ve içtihatlardaki yenilikler ile değişikliklerin yanısıra, kullanıcılarımızdan gelen talepler doğrultusunda yazılımın geliştirilmesini de kapsamaktadır.

Mevzuat ve İçtihat metinlerinde geriye yönelik olarak da çalışmalar yapılmaktadır. Corpus'un veri tabanını genişletme ve zenginleştirme çalışmaları sürekli devam etmektedir. Corpus, olabildiğince "kullanıcı dostu" olmaya gayret etmektedir. Corpus'un yazılım olarak geliştirilmesine, veri tabanının zenginleştirilmesine yönelik çalışmalarda kullanıcıların görüş ve önerileri yönlendirici olmaktadır.

Bunların yanı sıra Corpus, görme engelli kullanıcılarımıza tam destek vermesi ile yazılım geliştiricilere örnek bir davranış sergilemiştir.

Corpus'un İçeriği

I - MEVZUATLAR

 • Kanunlar: Mer'i (yürürlükteki) kanunların tamamı ve önemli mülga kanunlar (1892 adet)
 • Kanun Hükmünde Kararnameler: Mer'i ve mülga KHK'ların tamamı (528 adet)
 • Tüzükler: Mer'i tüzüklerin tamamı ve önemli mülga tüzükler (319 adet)
 • Bakanlar Kurulu Kararıyla Yürürlüğe Konan yönetmelikler: Mer'i yönetmeliklerin tamamı ve önemli mülga yönetmelikler (325 adet)
 • Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Çıkartılmış Yönetmelikler: Mer'i yönetmeliklerin tamamı ve önemli mülga yönetmelikler (5776 adet)
 • Üniversite Yönetmelikleri: Mer'i yönetmeliklerin tamamı ve 2012 tarihinden itibaren mülga yönetmelikler (3387)
 • Uluslararası Sözleşmeler / Anlaşmalar: Uluslararası sözleşmelerin/Anlaşmaların önemli bir kısmı (1286 adet)
 • Bakanlar Kurulu Kararları: 2000 yılından itibaren yayımlanmış tüm BKK'lar ve eski tarihli önemli BKK'lar
 • Tebliğler: 2000 yılından itibaren yayımlanmış tüm tebliğler ve eski tarihli önemli tebliğler

II - İÇTİHATLAR

 • Yargıtay Kararları
 • Danıştay Kararları
 • Sayıştay Kararları
 • Anayasa Mahkemesi Kararları
 • Askeri Yargıtay Kararları
 • Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kararları
 • Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
 • Türkiye Barolar Birliği Kararları
 • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları

III - ARAÇLAR

 • Güncel İçtihatlar: Kullanıcılarımızca talep edilen veya avukatlarımızca önemli görülüp günlük olarak hazırlanan içtihatların tarih sırasıyla listelendiği bir araçtır.
 • Mevzuat Görüşleri: Kullanıcılarımız ve firmamız tarafından hazırlanıp, mevzuat maddeleriyle ilgili görüşlerin yeraldığı ve tüm kullanıcılarla paylaşılan bir araçtır.
 • Dava Gideri Hesaplama: Kullanıcılarımızın açacağı davalarla ilgili giderleri hesaplayabileceği bir araçtır.
 • Pratik Bilgiler: Bazı bilgilere mevzuat olmaksızın hızlıca ulaşmak üzere hazırlanmış bir araçtır. Avukatlık, İş, Ticaret, Vergi ve Diğer olmak üzere 5 klasör altında toplanmış onlarca pratik bilgiye rahatça ulaşabilirsiniz.
 • Örnek Dilekçeler:  Ceza, Hukuk, Tüketici, İcra, İdari Yargı ve İş Hukuku klasörleri altında kategorik olarak hazırlanmış onlarca dilekçeye ulaşabilirsiniz. Mahkeme ile çeşitli kurum ve kuruluşlara sunulmak üzere hazırlanan örnek dilekçeleri Word formatında bilgisayarınıza indirip kullanabilirsiniz.
 • Hukuk Sözlüğü: Anlamını merak ettiğiniz kelimeyi veya kelimenin ilk birkaç harfini yazarak bu aracı kullanabilirsiniz.
 • Twitter Duyuruları: Mevzuatla ilgili veya Anayasa Mahkemesi iptal kararlarıyla ilgili duyurular bu araç vasıtasıyla yapılmaktadır. Corpus Twitter'a katılarak bu duyuruları alabilirsiniz.
 • Kullanım Kılavuzu: CorpusWeb kullanım kılavuzu, size Corpus'u kullanırken yardımcı olacaktır.

Program içeriğine bu sayfalardan bakabilirsiniz.

Mevzuat İçtihat  Araçlar


Corpus Web Özellikleri

 1. Mevzuatlara adından, numarasından ve Resmi Gazete tarihinden hızlıca ulaşılabilir.
 2. Mevzuatlar adına, numarasına veya kurumuna göre sıralanabilir.
 3. Listede seçili olan mevzuatla ilişkili olan diğer mevzuatlar aynı pencerede görüntülenir.     
 4. İncelenmekte olan mevzuatın belli bir maddesine ulaşma süresi, madde numarasını yazıp enter tuşuna basma süresi kadardır.
 5. İncelenene maddeyle ilgili notlar, maddenin değişen metinleri ek bir uğraşa gerek olmaksızın madde altında görüntülenir.     
 6. Kanunların (teklif /tasarı metinleri + genel gerekçesi + madde gerekçeleri + komisyon raporları)nın tamamı Corpus' eklenmiştir.
 7. 1999 yılı Nisan ayından itibaren yayımlanmış olan Kanunların TBMM'de yapılan madde görüşmeleri her bir madde ile ilişkilendirilmiştir. Madde incelenirken TBMM'de madde ile ilgili yapılan görüşmelere ulaşılabilmektedir.     
 8. Kanun ve KHK.larda değişiklik yapan maddelerin orjinal ve değiştirilen metinleri Tarihçe altında programda yeralmaktadır.
 9. Kanun ve KHK.larda değişiklik yapan mevzuata atıfta bulunan ibareler tıklanarak değişiklik yapan mevzuatın orjinal maddesi görüntülenebilir.  
 10. Mevzuatta yer alan tablolar düzenlenmiş, tamamı resim formatında hazırlanıp Corpus'a konmuş, birçoğu da dosya olarak indirilebilir halde kullanıcıya sunulmuştur.   
 11. Dilekçeler yeni mevzuata göre sürekli gözden geçirilmektedir.  
 12. Mevzuat maddelerini kopyalama özelliği vardır.   
 13. Mevzuatın tamamını pdf formatında oluşturma özelliği vardır.  
 14. Mevzuatın tümünde detaylı arama yapılabilir ve aramalar renklendirilerek görüntülenir.   
 15. İncelenen mevzuat içinde arama yapma yapılabilir.  
 16. Mevzuatı ağaç yapısı şeklinde ve liste şeklinde görüntüleme özelliği vardır.   
 17. Mevzuat maddesi ile ilgilendirilmiş içtihatlara tek tıklamayla ulaşılabilir.  
 18. Mevzuat listesinde Mülga ve Mer'i mevzuatı farklı renklerde görüntülenir.   
 19. Mevzuat listesinde Mülga ve Mer'i mevzuatı aynı anda veya ayrı ayrı görüntülenebilir.  
 20. Adından, numarasından veya R.G. numarasından mevzuata ulaşılabilir.
 21. 2000 yılından sonra değişen mevzuatın önceki metinleri mevcuttur.  
 22. Birçok yöntemle içtihat arama yapılabilir. (Daire, Kurul, Esas No, Karar No, Tarih, Anahtar Kelime, Metin Arama, Birden Fazla Kelime Kullanarak Arama Yapabilme, Metinde Geçmesi İstenmeyen Kelimeleri Aramaya Ekleyebilme ... vs.)   
 23. Arama sonuçlarını kısa sürede ekrana dökülür. (750.000 Yargıtay kararı içerisindeki arama ortalama 0,02 saniyede sürer)  
 24. Arama sonuçlarını renklendirerek kullanıcıya gösterilir   
 25. İçtihatların bir kısmını veya tamamını kopyalayabilme ve yazdırabilme seçeneği mevcuttur.  
 26. Kişisel içtihat arşivi oluşturma imkanı vardır. Kullanıcı içtihatlarda gezinirken ilgilediği konu ile ilgili bir içtihat arşiv klasörü açıp, konuyla ilgili önemli gördüğü içtihatları arşivleyebilir.   
 27. Corpus'un tamamında 680.000'den fazla mevzuat maddesi mevcuttur.
 28. Kanunla onaylanması uygun bulunan uluslararası anlaşmaların tamamının gerekçeleri ve komisyon görüşmeleri Corpus'a eklenmiştir.

Corpus kullanıcılarına 3 farklı platformda hizmet vermektedir.
 • Corpus Web 
 • Corpus Windows
 • Corpus Android
Corpus iPad ve iPhone çalışmaları devam etmektedir en kısa süre içinde bu versiyonlarıda müşterilerimizle paylaşmaktan gurur duyarız.

Kullanım Kılavuzu

Giriş Arayüzü Mevzuata Erişim ve Kullanım Mevzuat Pencereleri Mevzuat Arama İçtihatlar Araçlar

Corpus Mevzuat ve İçtihat Programı Tanıtım Broşürü Pdf Dosyasını İndirmek İçin Tıklayınız.

Duyurular

Destek ve Yükleme

Corpus Mevzuat ve İçtihat Programına ve Kullanım Kılavuzuna Buradan Erişebilirsiniz.


CD Medya Yazılım

Telefon: 0 (312) 232 52 06 - 0 (312) 229 24 75 - 76
Faks     :  0 (312) 232 52 09
e-Posta: info@cdmy.com.tr